top of page

SPINTŲ APŠILDYMAS IR VENTILIACIJA

Vis didėjantis integracijos laipsnis ir elementų talpinimo tankis valdymo spintoje sukelia šilumos išsiskyrimo problemas net esant mažiems atskirų elementų šiluminiams nuostoliams. Esant padidintai darbo temperatūrai auga avaringumas, mažėja puslaidininkinių elementų ir sistemų ilgaamžiškumas. Siekiant išspęsti šią problemą naudojami filtruojantys ventiliatoriai. Dėl ventiliatoriaus panaudojimo spintos vidus aušinamas tiekiamu filtruotu oru, o šiltas oras išpučiamas iš spintos vidaus. Siekiant eliminuoti vandens garų kondensato susidarymą, esant aplinkos oro temperatūros švytavimams, naudojami radiatoriai. Ventiliatorių ir radiatorių darbo valdymui naudojami termostatai ir higrotermostatai.

Žemiau pateikti gaminiai – tai paprastas sprendimas, leidžiantis palaikyti tinkamą temperatūrą valdymo ir paskirstymo spintose.

Taip pat naudojami nepertraukiamos srovės sistemų (UPS), lygintuvų, maitinimo šaltinių, suvirinimo įrengimų ir galios mazgų aušinimo sistemose.

Filtruojantys ventiliatoriai su filtru išėjime

bottom of page